Prva epizoda Šumskog dnevnika se može odgledati ovde, druga ovde. Ovo je još jedan zakasneli tekst.  Kašnjenje je problem retrogradne ličnosti –  moj je mozak internet eksplorer i sve reakcije na spoljašnjost kasne mesecima. Jednom prilikom sam pisala o čoveku koji je mislio da je jaje i živeo u strahu da se ne prospe. Shvativši koliko…Continue Reading “Šumski Dnevnik Epizoda 3 – Oda rovitosti”

Postojalo je doba – ni manje ni više nego između dva svetska rata – kada je u Beogradu cvetao nadrealistički umetnički pokret. “Cvetanje” je možda ipak prejak glagol, ali budući da se radi o nadrealizmu dopustićemo sebi razne vrste preuveličavanja. Kraljevina Jugoslavija se izdizala iz ruševina. Naizgled, negde krajem dvadesetih, bude se tajne radosti života…Continue Reading “Munja vlada svim stvarima – Nadrealistički Beograd dvadesetih”

Pre Velikog rata Beograd je brojao 90 hiljada stanovnika. Nakon njega taj broj je prepolovljen. Međutim, među preživelima je mnoštvo izgubilo svoje domove i moralo pronaći štap i kanap kojim će sebi obezbediti krov nad glavom. Kako su u pitanju bile stotine, ako ne i hiljade ljudi, njihovim udruženim snagama niče potpuno novo divlje naselje,…Continue Reading “Jatagan mala – seks, droga i harmonika”